Еmail:

tangode@zahav.net.il

Phones:

09-8919207 | 09-8919217
Fax: 09-8995389
Mobile: 050-3643595

Tango Design Ltd

PO Box 105 Tel-Mond 40600
Showroom: - Gush Tel-Mond